داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی اعمار استدیوم ورزشی کرکت ولایت بلخ
تاریخ اعلان : 18/10/1397 شماره داوطلبی : MOEC/ACB/BALKH/97/NCB/W011 آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار (تعمیر دومنزله، محل نشستن تماشاچیان که در قسمت پائین آن اطاق اعمار میگردد،...
Jan 08, 2019 Jan 30, 2019
اعلان داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398
تاریخ اعلان : 16/10/1397 شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G01 آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک سه نوع تیل,گاز مایع و چوب سوخت مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 اشتراک...
Jan 07, 2019 Jan 27, 2019
اعلان داوطلبی تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1398
تاریخ اعلان : 10/09/1397 شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G03 آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تدارک فلتر باب، روغنیات و بطری وسایط مورد ضرورت وزارت اقتصاد برای سال مالی 1398...
Dec 31, 2018 Jan 21, 2019
اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398
تاریخ اعلان : 10/09/1397 شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G02 آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده و...
Dec 31, 2018 Jan 21, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کندهار
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کند هار را با شرکت ساختمانی پوپل نور دارنده جواز...
Dec 05, 2018 -
اعلان داوطلبی لیلام و واگذاری اموال و اجناس مازاد وزارت اقتصاد
اعلان داوطلبی : وزارت اقتصاد یک تعداد از اموال و اجناس مازاد ضرورت خویش را به تاریخ 27/8/1397 بطور داوطلبی به فروش میرساند دوایر دولتی و موسسات و شرکت های داخلی,خارجی و افراد اشخاص که خواهش خریداری آنرا داشته باشد به تاریخ متذکره در مقر وزارت...
Nov 04, 2018 -
اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت ولایت لوگر
اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت ولایت لوگر
Oct 31, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397را با شرکت...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT (کمپیوتر لب تاپ،پرنتر،سکنر،پروجکتور...وغیره)مورد نیاز ریاست های...
Oct 24, 2018 -
اطلاعیه تصمیم براعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت بلخ
اطلاعیه تصمیم براعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت بلخ
Oct 23, 2018 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد