معینیت پالیسی و مسلکی

بیوگرافی مختصر محمد اسماعیل " رحیمی " معین پالیسی و مسلکی وزارت اقتصاد

محمد اسماعیل "رحیمی" فرزند محمد رحیم در سال 1355 در شهر کابل دیده به جهان گشود بعد از فراغت از لیسه عالی حبیبیه، تحصیلات عالی خویش را در پوهنحی طب پوهنتون بلخ به اتمام رسانیده، تحصیلات بعدی خویش را بسطح ماستری ( پالیسی اقتصادی ) در پوهنتون ولیمز کالج ایالات متحده امریکا و ماستری دیگرش را در رشته (اداره و تجارت) در پوهنتون مریم رشید خان شهر کابل به پایان رسانیده است.

وی از سال 1380 الی 1383 منحیث مدیر منطقه ای، برنامه انکشافی اطفال و جوانان (YCDP) و بعداً بحیث آمر گذارش دهی و اطلاعات و بعد از مدتی بحیث مسئول برنامه های پس انداز و سرمایه گذاری در دفتر ساحوی اسکان سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است.

ایشان در سال 1386 بحیث هماهنگ کننده سکتوری در مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری و دارالانشای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده است. بعداً در سال 1388 بحیث رئیس عمومی پالیسی و نظارت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در وزارت اقتصاد ایفای وظیفه نموده و پس از سپری شدن پنج سال، بر اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین مسلکی وزارت اقتصاد تقرر حاصل نمودند.

وی به زبان های دری، پشتو، انگلیسی تسلط کامل داشته و قابل ذکر است که موصوف در اجرای امورات محوله از خود شایستگی، ابتکارات و توانایی های بارزی نشان داده است که به پاس اجرای خدمات ارزشمند و مستعدانه نایل به تقدیرنامه درجه اول از جانب مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نیز گردیده است.

آقای رحیمی طی سالیان متمادی، نشریات و مقالات متعدد و ارزشمندی از خود بجا گذاشته است. که از جمله میتوان از مقالات:

  • بحران کنونی جهانی و پاسخ کشور های در حال توسعه
  • اثر بخشی دولت و مداخله مناسب آن در مصونیت اجتماعی
  • روش شبکه امنیت اجتماعی براساس جامعه (برنامه همبستگی ملی افغانستان و مصونیت اجتماعی)
  • موفقیت اجرایی و محدودیت های برنامه همبستگی ملی
  • مصونیت اجتماعی و رشد پایدار

ضمناً آقای رحیمی عضویت مجمع ارزیابی مالیزیا (Malaysian Evaluation Society ) و عضویت افتخاری چندین سازمان های بین المللی و منطقه یی نظارت و ارزیابی را دارا میباشد.