اعلامیه مطبوعاتی همکاری های المان به افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی همکاری های المان به افغانستان

نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی: وزارت اقتصاد افغانستان و همکاری افغان - آلمان به تلاش های مشترک خود ادامه می‌دهند

کابل، 18 دلو 1397 – دیروز، وزارت اقتصاد افغانستان (MoEc) و پروژه نظارت، ارزیابی و روابط عمومی (MEC) برنامه همکاری افغان - آلمان یک موافقت نامه همکاری تخنیکی را برای سال 2019 امضاء نمودند. از سال 2015، هدف این تلاش های مشترک، تقویت ظرفیت های وزارت اقتصاد در راستای نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی ملی افغانستان بوده است. این ارزیابی باید از مثمریت، موثریت، مرتبط بودن، پایداری و تاثیر واقعی آن برای بهره مندی شهروندان افغان اطمینان حاصل نماید. بودجه این همکاری به مبلغ کلی بیش از 8.6 میلیون افغانی می‌رسد.