امضای تفاهم نامه‌ی پروژه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) به ارزش 10 میلیون دالر

روز دوشنبه تاریخ 24 جدی امضای تفاهم نامه‌ی 26 پروژه‌ی جدیدی که توسط کشور هندوستان تمویل می گردد، میان وزارت اقتصاد، 9 وزارت سکتوری، دو سازمان غیر دولتی و سفارت هند مقیم کابل با حضور داشت جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به ارزش 10 میلیون دالر امریکایی در قصر سپیدار به امضا رسید.

این پروژه‌ها شامل سکتورهای تحصیلات عالی، معارف، انکشاف دهات، عدلیه، شهرسازی، انرژی و آب، صحت، محیط زیست، کار و امور اجتماعی، توانمندی سازی اقتصادی زنان و احداث باغچه های زراعتی در 11 ولایت می گردد.

قابل یاد آوری است که کشور هند در سه مرحله به ارزش مجموع 117 میلیون دالر امریکایی را در 577 پروژه از سال 2004 الی 2021 تعهد نموده است. این پروژه‌ها متمرکز  بر مناطق دور دست، کمتر انکشاف یافته‌ی کشور اند، تا زمینه‌ی انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دور دست و کمتر انکشاف یافته به وجود آورد. هم‌چنان تطبیق پروژه‌ها، پاسخی اند به اولویت های عاجل مردم افغانستان در مناطق دور افتادۀ کشور و همچنان تأمین صلح و امنیت، ایجاد کار و اشتغال.

وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده‌ی پروژه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در همکاری با وزارت‌های سکتوری، تا کنون توانسته است، 327 پروژه‌ را که ارزش مجموع آن 65 میلیون دالر امریکایی می گردد، از مجموع 577 پروژه تکمیل کند، متباقی تحت (پروسه‌ی منظوری، تدارکات و تطبیق) می باشد. وزارت اقتصاد در دو سال اخیر پروسه‌ی تطبیق پروژه های انکشافی را تسریع بخشیده که میزان مصرف مجموع بودجه‌ی این پروژه ها، به 54% افزایش یافته است. قرار است دولت هند 16 پروژۀ دیگر را نیز در آیندۀ نزدیک منظور و تفاهم نامۀ آن با وزارت اقتصاد و وزارت های سکتوری به امضا برسد.تمام پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی بر اساس اهداف انکشاف پایدار افغانستان، چارجوب ملی برای صلح و انکشاف افغانستان و برنامه های دارای اولویت و همچنان در راستای اهداف و همکاری های استراتیژیک میان دو کشور طراحی گردیده است.

در مراسم امضای تفاهم نامه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، ضمن تشکر و قدردانی از کمک های جمهوری هند، تصریح کرد که تطبیق پروژه های کوچک انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی گامی در جهت تأمین صلح و برگشت امید به زندگی در مناطق دور افتادۀ کشور است.

او در حالی‌که این کمک‌ها مؤثر خواند، از تمویل پروژه‌های بزرگ، توسط حکومت هند صورت می گیرد نیز به خوبی یاد نمود. رئیس اجرائیه افزود که مالک پروژه‌ها مردم و دولت افغانستان بوده و بر اساس اولویت های  مردم طرح و تطبیق می گردد.

او یک بار دیگر به تلاش های صلح ایالات متحدۀ امریکا، کشورهای دور و نزدیک اشاره کرد و گفت که توقع داریم، این تلاش‌ها نتیجه بدهد و مخالفان مسلح به جای جنگ و خون ریزی با مردم و دولت افغانستان بر سر مسایل آیندۀ مملکت به مذاکره و گفتگو بنشینند.

در این مراسم، وزیر اقتصاد کشور داکتر مصطفی مستور، ضمین تشریح سوابق پروژه ها، کمیت و وضعیت پروژه‌های کوچک انکشافی، تأکید نمود که تطبیق هر پروژه در گوشه گوشۀ افغانستان، تغییرات ماندگاری را در میان مردم به جود آورده است که این تغییرات را در سفرهای ولایتی خود، به ولایت سمنگان، بامیان و نورستان از نزدیک مشاهده نمودم. وزیر اقتصاد تصریح کرد که با تطبیق پروژه‌های که امروز به ارزش 10 میلیون دالر به امضا رسید، مجموع کمک های جمهوری هند از این طریق، به 117 میلیون دالر امریکایی می رسد.

در مراسم امضای تفاهم نامه، دینی کمار سفیر کشور هندوستان در کابل نیز سخنرانی نموده و بر ادامۀ کمک های کشورش تأکید کرد.وی تصریح نمود که این کمک‌ها بر اساس خواست و اولویت های مردم و حکومت افغانستان و در چارچوب منافع راهبردی میان دو کشور صورت می گیرد که زمینه ساز تأمین امنیت، برگشت صلح، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات به مناطق دور دست افغانستان گردیده است.