مراسم توزیع تأیید نامه‌ها( فراگیری دانش استفاده از کمپیوتر) در وزارت اقتصاد

مراسم توزیع تصدیق نامه‌ها برای 30 تن از کارمندان و کارکنان وزارت اقتصاد با حضور جلالتمآب دکتور احمدجواد عثمانی در وزارت اقتصاد برگزار گردید.

این مراسم با تلاوت آیات متبرکه و سخنرانی افتتاحیۀ معین صاحب مالی و اداری آغاز گردید. معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، در سخنرانی خود بر لزوم فراگیری دانش کمپیوتر وسایر دانش های نوین، تأکید نموده افزود که فراگیری دانش استفاده از کمپوتر یکی از اهداف عمدۀ راهبردی درون سازمانی وزارت اقتصاد است. دکتور عثمانی با بیان این‌که منابع انسانی از سرمایه های اصلی هر اداره و سازمان می باشد تصریح کرد که این منبع (قوای بشری) با دانش روز مجهز باشند که  از یک طرف کار را در اداره سرعت می بخشند و از سوی‌هم  خلاقیت و نو آوری را تقویت می کنند. 

در این مراسم حامد همدرد رئیس منابع بشری نیز سخنرانی نمود و از همه کسانی که در پروسه ریاست منابع بشری  را همکاری نموده و  سهیم بودند، تشکری نمود.همچنان  چند تن از شرکت کننده های این دورۀ آموزشی، به نمایندگی از دیگران صحبت نموده و تصریح نمودند که از این دورۀ آموزشی استفادۀ خوب و شایانی را نموده اند که نسبت به گذشته در شیوۀ کاری شان تغییراتی را از همین اکنون احساس می کنند.